Styrelse/Kontakt

Styrelsen

ordförande

Elina Brämsgården


Vice ordförande

Tommy Fredriksson


Sekreterare

Britt-Marie Esperi Kandelin


Ledamot

Anna Svensson


Suppleant

Mats Norlund


Suppleant

Tommy


Kassör

Kurt Gählman


Revisor

Lena Nilsson


Valberedning sammankallande

Maria Pesu


Valberedning

Susanne Larsson

Kontakta vid eventuella frågor eller förslag på hur ni kan stötta vår förening:

 

Tommy Fredriksson 070-5904442

Lena Nilsson 070-6429928

 

Eller skicka ett mejl nedan.