Bli medlem

 

Ungdomsmedlem - 100kr/år

(är man till det år man fyller 20 år)

 

Ordinarie medlem - 150kr/år

(från och med det år man fyller 21 år är man ordinarie medlem)

 

Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet och kan vara valbara till styrelse och valberedning.

 

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 214-0267

Man anger namn och mobilnr vid betalningen.